Χημικοί καθαρισμοί ατμολεβητών & βιομηχανικών εγκαταστάσεων

1 (1)

Η εταιρεία ‘SUK’ παρέχει υπηρεσίες όπως: Χημικοί καθαρισμοί βιομηχανικών εγκαταστάσεων, χημικοί καθαρισμοί ατμολεβητών, χημικοί καθαρισμοί λεβήτων Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, σωληνώσεων, συστημάτων λίπανσης στροβίλων κ.α. (χημικοί καθαρισμοί και έργα χημικών καθαρισμών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, χημικοί καθαρισμοί σε ατμολέβητες, λέβητες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σωληνώσεις, συστήματα λίπανσης στροβίλων κ.α.)

Το τμήμα της SUK “Χημικοί καθαρισμοί βιομηχανικών εγκαταστάσεων” πλαισιώνεται από δυναμικό με εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα των χημικών καθαρισμών η οποία απορρέει από τα έργα και τις μελέτες που έχει εκτελέσει και έχει φέρει με επιτυχία εις πέρας.

Το τμήμα της SUK επικεντρώνεται σε βιομηχανικές μονάδες εκτελώντας έργα εξειδικευμένων χημικών καθαρισμών λεβήτων, σωληνώσεων, συστημάτων λίπανσης στροβίλων κ.λ.π. με ταυτόχρονη επεξεργασία των παραγόμενων από τον καθαρισμό αποβλήτων.

Στάδια χημικού καθαρισμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων:

 • Δειγματοληψία σωληνώσεων και εργαστηριακή επεξεργασία των δειγμάτων
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δειγμάτων και κατάστρωση σχεδίου εργασίας
 • Σχεδιασμός και μελέτη κυκλώματος προσωρινών σωληνώσεων και ψηφιακή προσομοίωση διαγράμματος ροής
 • όξινη επεξεργασία για την αφαίρεση επικαθήσεων στις εσωτερικές επιφάνειες των σωληνώσεων
 • αδρανοποίηση των επιφανειών
 • εκφύσημα των σωληνώσεων
 • Δειγματοληψία σωληνώσεων, εξέταση ως προς το αποτέλεσμα και έκδοση πρωτόκολλο καθαρισμού
 • Επεξεργασία των παραγόμενων αποβλήτων από τη διαδικασία του χημικού καθαρισμού
 • Οριστική διάθεση των αποβλήτων
Switch The Language

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ιάσονος 14, Π. Φάληρο 17564

  ΤΗΛ

  +30 210-9719180

  FAX

  +30 210-9718358

  EMAIL

  info@suk.gr