ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Untitled-1
 1. Συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

  Οι σύγχρονες αντιλήψεις για την επεξεργασία των βιομηχανικών αποβλήτων απομακρύνονται από τις παραδοσιακές λύσεις όπως η αποκομιδή και διάθεση των υγρών αποβλήτων στο εξωτερικό, μέθοδος η οποία είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και δυστυχώς αποτελεί μέχρι σήμερα τον κανόνα για τις περισσότερες μικρού μεγέθους εταιρείες – παραγωγούς επικίνδυνων αποβλήτων. Εξάλλου, η νέα περιβαλλοντική πολιτική κατευθύνει την βιομηχανία σε λύσεις επεξεργασίας των αποβλήτων στον χώρο του παραγωγού, απλοποιώντας τις διαδικασίες αδειοδότησης και κυρίως επιδοτώντας μέσα από το ΕΣΠΑ και προγράμματα Πράσινης Ανάπτυξης, την προμήθεια τέτοιων μηχανημάτων.

  Η SUK, έχοντας πλήρη γνώση των νέων νομοθετικών απαιτήσεων, προτείνει πλέον λύσεις και μεθόδους γρήγορης και αποτελεσματικής επεξεργασίας των αποβλήτων προσαρμοσμένες στην ιδιαιτερότητα της φύσης των αποβλήτων και στην επιθυμία του κάθε πελάτη. Εκπροσωπώντας αποκλειστικά στην Ελλάδα κατασκευαστικές εταιρείες – σύμβολα του ευρωπαϊκού χώρου όπως η ENVIROCHEMIE GmbH και η LOFT GmbH, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει λύσεις για επεξεργασία αποβλήτων σε ένα πολύ μεγάλο εύρος βιομηχανικής δραστηριότητας, προμηθεύοντας τον παραγωγό με σύγχρονα μηχανήματα ή αναλαμβάνοντας την επεξεργασία με τις κινητές μονάδες φυσικοχημικής επεξεργασίας αποβλήτων τις οποίες διαθέτει.

  Η SUK διαθέτει αυτόνομες μονάδες:

  • Εξάτμισης αποβλήτων
  • Φυσικοχημικής επεξεργασίας αποβλήτων
  • Απόσταξης διαλυτών
  • Ξήρανσης λάσπης φυσικοχημικής επεξεργασίας

 1. Μονάδες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων & Εξάτμιση αποβλήτων

  Οι σύγχρονες αντιλήψεις για την επεξεργασία των βιομηχανικών αποβλήτων απομακρύνονται από τις παραδοσιακές λύσεις όπως η αποκομιδή και διάθεση των υγρών αποβλήτων στο εξωτερικό, μέθοδος η οποία είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. Παράλληλα η ανάγκη για εξοικονόμηση υδάτινων πόρων συνεχώς αυξάνει και η περιβαλλοντική πολιτική, κατευθύνει τη βιομηχανία σε λύσεις επεξεργασίας των αποβλήτων στο χώρο του παραγωγού, απλοποιώντας τις διαδικασίες αδειοδότησης και κυρίως επιδοτώντας μέσα από το ΕΣΠΑ και προγράμματα Πράσινης Ανάπτυξης, την προμήθεια τέτοιων μηχανημάτων.
  Η SUK, έχοντας πλήρη γνώση των νέων νομοθετικών απαιτήσεων, προτείνει πλέον λύσεις και μεθόδους γρήγορης και αποτελεσματικής επεξεργασίας των αποβλήτων προσαρμοσμένες στην ιδιαιτερότητα της φύσης των αποβλήτων και στην επιθυμία του κάθε πελάτη.

  Εκπροσωπώντας αποκλειστικά στην Ελλάδα κατασκευαστικές εταιρείες – σύμβολα του ευρωπαϊκού χώρου έχει τη δυνατότητα να προσφέρει λύσεις για επεξεργασία αποβλήτων σε ένα πολύ μεγάλο εύρος βιομηχανικής δραστηριότητας, προμηθεύοντας τον παραγωγό με σύγχρονα μηχανήματα ή αναλαμβάνοντας την επεξεργασία με τις κινητές μονάδες φυσικοχημικής επεξεργασίας αποβλήτων τις οποίες διαθέτει.

  Οι μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα της βιομηχανικής δραστηριότητας, όπως:

  • Βιομηχανία αλουμινίου
  • Φαρμακοβιομηχανίες
  • Βιομηχανία εκτύπωσης
  • Γαλβανιστήρια
  • Χ.Υ.Τ.Υ.
  • Διυλιστήρια
  • Τυπογραφεία

  Εξάτμιση αποβλήτων

  Η Μονάδα είναι κατάλληλη για την επεξεργασία αποβλήτων που προέρχονται από διάφορους τομείς της βιομηχανίας, όπως:
  • Γαλακτώματα (ψυκτικά και λιπαντικά) και αντιδραστήρια που απελευθερώνουν μούχλα κατά την χύτευση αλουμινίου
  • Εκπλύσεις χώρων υγειονομικής ταφής
  • Το νερό έκπλυσης από τον καθαρισμό ανταλλακτικών και μηχανών
  • Απόβλητα από μονάδες προεπεξεργασίας (σε βαφεία πούδρας, παραγωγή χρωμάτων)
  • Γαλβάνισμα , ηλεκτρογαλβάνισμα
  • Ανακυκλούμενα υγρά από μονάδες απιονισμού
  • Ραδιενεργά υγρά απόβλητα
  • Δονητικό φινίρισμα και πολλά άλλα
  τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν με μια οικονομική, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (ενεργειακή κατανάλωση μόνο μεταξύ 50 και 70 Watt ανά λίτρο), φιλική προς το περιβάλλον Μονάδας εξάτμισης υγρών αποβλήτων LOFT. Το ανακυκλωμένο νερό (απόσταγμα) μπορεί να απορριφθεί στην αποχέτευση, αφού φροντίζουμε η ποιότητα του αποστάγματος να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν το προϊόν της απόσταξης επιστρέφεται στην παραγωγική διαδικασία (επανακυκλοφορία), η κατανάλωση νερού, καθώς και ο όγκος του στερεού υπολείμματος είναι αισθητά μειωμένος. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται ο έλεγχος του ανακυκλούμενου νερού έναντι της ισχύουσας νομοθεσίας, αφού η ποιότητα του αποστάγματος προς απόσταξη καθορίζεται από τον πελάτη. Σε αντίθεση με τις συμβατικές μεθόδους μπορεί να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση δαπανών. Επίσης, αντίθετα με φυσικοχημικές μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, δεν υπάρχει ανάγκη για οποιαδήποτε χημικά πρόσθετα.
  Το πελατολόγιο μας χρησιμοποιώντας εξατμιστήρες LOFT με ικανότητα επεξεργασίας που κυμαίνεται από 30 έως 2200 λίτρα ανά ώρα, καλύπτει τους ακόλουθους βιομηχανικούς τομείς:
  • Κατασκευαστές αυτοκινήτων
  • Προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας
  • Χυτήρια / Διυλιστήρια
  • Εταιρείες οριστικής διάθεσης αποβλήτων/απορριμμάτων
  • Κατασκευαστές αεροπλάνων
  • Επιφανειακή επεξεργασία υλικών
  • Καθαρισμός βαρελιών
  • Επεξεργασία μετάλλων
  • Απορροές χώρων υγειονομικής ταφής
  Αρ. αδείας ΥΠΕΧΩΔΕ: 152390/5124/14-11-2007
  Αρ. Μητρώου ΥΠΕΧΩΔΕ: 0003

arc
 1. ARC-SAFETY

  Το ARC – SAFETY δεν περιέχει διαλύτες, είναι ένα υψηλής περιεκτικότητας σε ακρυλικό στυρόλιο επίχρισμα οροφής, ιδανικό για την εκ νέου επίστρωση σε στέγες αμιαντσιμέντου και φύλλα επένδυσης που βρίσκονται σε βιομηχανικά κτήρια ή μεγάλα εγχώρια γκαράζ.

  Εφαρμογή
  Εφαρμόστε δύο στρώσεις με βούρτσα ή ψεκασμό υψηλής πίεσης, δουλεύοντας πρώτα το επίχρισμα στους αρμούς, στις άκρες των φύλλων και στο υπόστρωμα. Προσοχή όταν δουλεύετε με τον αμίαντο.

  Προετοιμασία
  Η στέγη πρέπει να καθαρίζεται από όλους τους ρύπους, συμπεριλαμβανομένων βρωμιάς και μούχλας. Η στέγη θα πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά για κατασκευαστικές ατέλειες και να επισκευαστεί πριν την επίστρωση.

  Επίστρωση
  Μία συσκευασία 10 λίτρων είναι αρκετή για να καλύψει μια επιφάνεια 25τ.μ. σε 2 στρώσεις. Αφήστε 4 με 6 ώρες ανάμεσα στις επιστρώσεις ανάλογα με τον καιρό / θερμοκρασία. Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 6˚C ή εάν η θερμοκρασία της οροφής ξεπερνάει τους 32˚C. Μην το εφαρμόζετε σε ξηρό καιρό ή εάν αναμένεται να βρέξει εντός 6 ωρών από την τελική επίστρωση.

1
 1. Kιτ δειγματοληψίας αμιάντου

  Η SUK εγκαινιάζει μια νέα καινοτόμο δράση και προσφέρει σε προνομιακή τιμή το ΚΙΤ δειγματοληψίας αμιάντου για την ορθή και ασφαλή δειγματοληψία στερεών ύποπτων υλικών για τον εντοπισμό αμιάντου σε συνεργασία με το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας. To KIT αμιάντου περιλαμβάνει:
  1. Φόρμα μιας χρήσης (Κατηγορία 3, Τύπου 5) (1 τμχ)
  2. Μάσκα FFP3 για προστασία από ίνες και σωματίδια (1 τμχ)
  3. Γάντια προστασίας νιτριλίου (1 ζεύγος)
  4. Μικροεργαλεία χειρός για την απόσπαση των δειγμάτων από τα δομικά υλικά της εγκατάστασης (τσιμπιδάκια, κατσαβίδι ίσιο, κουταλάκι, σελοτέιπ)
  5. Υγρά μαντηλάκια καθαρισμού των εργαλείων μεταξύ των χρήσεων
  6. Σακουλάκια πολυαιθυλενίου διαφορετικών διαστάσεων που κλείνουν αεροστεγώς για την αποθήκευση των δειγμάτων.

1
 1. Εξοπλισμός και υλικά διαχείρισης αποβλήτων

  Η εταιρία SUK παρέχει κενές συσκευασίες μεγασάκων (big bags) τύπου UN 13H3, κατάλληλες για την συσκευασία στερεών αποβλήτων. Οι συσκευασίες είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις διεθνής και ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων. Τα είδη των συσκευασιών που παρέχονται είναι:

  α) ENVIRO UN-ASBEST Big Bag 90x90x110

  β) ENVIRO UN-Big Bag 90x90x110 cm

  γ) ENVIRO UN-Plattenbag 210x125x30 cm/
  260x125x30 cm/ 320x125x30 cm

Switch The Language

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ιάσονος 14, Π. Φάληρο 17564

  ΤΗΛ

  +30 210-9719180

  FAX

  +30 210-9718358

  EMAIL

  info@suk.gr