Προσδιορισμός πηγών κινδύνου για τις εργασίες με αμιαντοτσίμεντο

Οι πηγές κινδύνου σε αυτού του είδους τις εργασίες είναι:

Οι πηγές κινδύνου σε αυτού του είδους τις εργασίες είναι:

 • Οι εργασίες αποξήλωσης του αμιαντοτσιμέντου πιθανόν να ελευθερώσουν ίνες αμιάντου οι οποίες στη συνέχεια μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό.
 • Τα προϊόντα των εργασιών (απόβλητα) πρέπει να διαχειριστούν σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία για τον αμίαντο.

Πιθανές βλάβες της υγείας λόγω εργασιών αποξήλωσης αμιάντου. Οι κίνδυνοι από τον αμίαντο είναι οι εξής:

 • Αμιάντωση
 • Βρογχογενές καρκίνωμα
 • Μεσοθηλίωμα υπεζωκότος και περιτοναίου
 • Οξείδια αμιάντου στο δέρμα
 • Οι προαναφερόμενοι κίνδυνοι οφείλονται στην εισπνοή ινών αμιάντου (εκτός της περιπτώσεως 4). Ο αμίαντος είναι ένα υλικό που δημιουργεί σκόνη η οποία ατυχώς είναι πολύ επικίνδυνη σε αυτούς που την εισπνέουν.
 • Ο κίνδυνος κατάποσης ινών αμιάντου μπορεί να αποφευχθεί με την αποφυγή του καπνίσματος και του φαγητού σε περίπτωση διαλείμματος των εργασιών. Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν αφαιρέσει τα ΜΑΠ, να έχουν πλυθεί καλά και μετά να προχωρήσουν στα προαναφερόμενα.

Εκτέλεση έργου

 • Σύνταξη, υποβολή και έγκριση σχεδίου εκτέλεσης εργασιών από την αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
 • Η αποξήλωση των στεγών από αμίαντο από ειδικά εκπαιδευμένα συνεργεία της εταιρείας μας, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία
 • Απορρύπανση χώρων με τη διεξαγωγή τελικών μετρήσεων που να αποδεικνύουν ότι είναι κάτω του ορίου σύμφωνα με τη νομοθεσία και ότι ο χώρος είναι καθαρός από αμίαντο.
 • Η έκδοση του Πιστοποιητικού Καθαρότητας του χώρου από ειδικό φορέα, που αποδεικνύει την καθαρότητα του χώρου από ίνες αμιάντου και την ασφαλή διαχείριση των στοιχείων αμιάντου μετά το πέρας των εργασιών αποξήλωσης
 • Η έκδοση του Εντύπου Αναγνώρισης από το Υ.ΠΕ.ΚΑ
 • Η σήμανση και συσκευασία των αποξηλωθέντων στοιχείων αμιαντοτσιμέντου
 • Η φόρτωση και διασυνοριακή μεταφορά των συσκευασμένων στοιχείων αμιαντοτσιμέντου με ειδικά ADR οχήματα
 • Η οριστική διάθεσή τους σε νόμιμο αποδέκτη του εξωτερικού
 • Η έκδοση του Πιστοποιητικού Οριστικής Διάθεσης
Switch The Language

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ιάσονος 14, Π. Φάληρο 17564

  ΤΗΛ

  +30 210-9719180

  FAX

  +30 210-9718358

  EMAIL

  info@suk.gr