Μελέτη και κατασκευή Εργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων & ιλύων

are-your-siloed-hr-processes-holding-you-back

Η εταιρεία ‘SUK’ – Διαχείριση Αποβλήτων ΕΠΕ – παρέχει υπηρεσίες όπως: Μελέτες και κατασκευές μονάδων – έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων & ιλύων (έργα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων & ιλύων της SUK).

Το τμήμα της SUK “μελέτη και κατασκευή μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων & ιλύων”, αποτελείται από επιστημονικό δυναμικό το οποίο έχει αποκλειστική ενασχόληση με φυσικοχημικές διεργασίες και ηλεκτρομηχανολογικά έργα. Ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ανόργανων και οργανικών αποβλήτων) αναλαμβάνει:

 • το σχεδιασμό, την προμελέτη και τη μελέτη εφαρμογής
 • τη προμήθεια & εγκατάσταση της μονάδας
 • την εκκίνηση (start up) και λειτουργία
 • τη συντήρηση της μονάδας σε μόνιμη βάση (after sales support)

‘Ετσι διασφαλίζει μακροχρόνιες συνεργασίες με τους πελάτες της οι οποίοι διαχειρίζονται τα απόβλητα που παράγουν σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν μικρές βιομηχανικές μονάδες οι οποίες αδυνατούν να λύσουν μόνιμα και νόμιμα το πρόβλημα των αποβλήτων που παράγουν καθώς το κόστος κατασκευής σταθερών μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων είναι ιδιαίτερα υψηλό. Για το λόγο αυτό η SUK κατασκεύασε κινητή μονάδα φυσικοχημικής επεξεργασίας αποβλήτων για τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της. Η κινητή μονάδα φυσικοχημικής επεξεργασίας αποβλήτων αποτελείται από σύγχρονο εξοπλισμό και έχει τη δυνατότητα να επεξεργασθεί υγρά ανόργανα απόβλητα.

Συγκεκριμένα γίνονται οι εξής διεργασίες αποβλήτων:

 • Εξουδετέρωση όξινων και αλκαλικών αποβλήτων και ρύθμιση του pH
 • Απομάκρυνση βαρέων μετάλλων και ανιόντων φθορίου (καταβύθιση και καθίζηση)
 • Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής

Επίσης, με το πέρας της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων και της επακόλουθης παραγωγής των ιλύων η SUK είναι σε θέση να αναλάβει τη διαχείριση τους, από το στάδιο της συλλογής – συσκευασίας μέχρι την τελική τους διάθεση σε αδειοδοτημένες και αρμόδιες εγκαταστάσεις στο εξωτερικό.

Switch The Language

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ιάσονος 14, Π. Φάληρο 17564

  ΤΗΛ

  +30 210-9719180

  FAX

  +30 210-9718358

  EMAIL

  info@suk.gr