Μελέτη Εξυγίανσης- Αποκατάστασης Ρυπασμένων Χώρων

Παραδοτέα Μελέτης

 1. Έκθεση Μεθοδολογικής προσέγγισης
 2. Μεθοδολογία Εντοπισμού πιθανά ρυπασμένων χώρων – Καθορισμός Κριτηρίων πρώτου χαρακτηρισμού
 3. Χαρακτηρισμός των πιθανά ρυπασμένων χώρων
 4. Διαδικασία Λήψης απόφασης για την εφαρμογή μέτρων αποκατάστασης
 5. Επιλογή Τεχνολογιών αποκατάστασης και μέτρων μετέπειτα φροντίδας – Πρόταση Εργαλείων χρηματοδότησης
Switch The Language

  ADDRESS

  14, Iasonos Str., Palaio Faliro, GR 17564

  TEL

  +30 210-9719180

  FAX

  +30 210-9718358

  EMAIL

  info@suk.gr
  Athen, Griechenland