Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

sociale 1_0

Η εταιρεία ‘SUK’ παρέχει υπηρεσίες όπως: Περιβαλλοντικές μελέτες και Προέγκριση Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εξυγίανση ρυπασμένων χώρων και γαιών κ.α.

Το τμήμα της SUK “Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων” διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ανάληψη και εκτέλεση μελετών με στόχο τη διερεύνηση των επιπτώσεων των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Μεταξύ των άλλων σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται μελέτες επίδρασης οικιστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων από μικρές ή μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, επικινδύνων αποβλήτων κ.τ.λ.

Παράλληλα όταν απαιτείται από το είδος και μέγεθος της δραστηριότητας μπορεί να εκτελέσει και μελέτες προέγκρισης περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ Τύπου ΙΙ).

Switch The Language

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ιάσονος 14, Π. Φάληρο 17564

  ΤΗΛ

  +30 210-9719180

  FAX

  +30 210-9718358

  EMAIL

  info@suk.gr