ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΕΡΑ

Η SUK αναλαμβάνει τη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων (επικινδύνων και μη) καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρο του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ). Έχοντας τη δυνατότητα να παρέχει λύσεις σε κάθε κλάδο της βιομηχανικής δραστηριότητας της χώρας, οι υπηρεσίες της εταιρείας περιλαμβάνουν:

 • Ταυτοποίηση και κατάταξη των αποβλήτων
 • Συλλογή δειγμάτων και χημικές αναλύσεις. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δείγματος & κατάστρωση σχεδίου εργασίας
 • Ανασυσκευασία των αποβλήτων, σήμανση, φόρτωση και μεταφορά
 • Προσωρινή αποθήκευση σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση
 • Έκδοση Αδειών Διαχείρισης Επικίνδυνων αποβλήτων
 • Εθνικές και διασυνοριακές μεταφορές των αποβλήτων προς τους τελικούς αποδέκτες
 • Οριστική διάθεση των αποβλήτων
 • Ασφαλιστική κάλυψη όλων των εργασιών
 • Παροχή όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων βάσει της ελληνικής και της νομοθεσίας της Ε.Ε.
Switch The Language

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ιάσονος 14, Π. Φάληρο 17564

  ΤΗΛ

  +30 210-9719180

  FAX

  +30 210-9718358

  EMAIL

  info@suk.gr