Αμίαντος – Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων

asbestos-removal-contractor-brisbane

Η εταιρεία ‘SUK’, με δραστηριοποίηση στα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής, παρέχει υπηρεσίες όπως: Διαχείριση αποβλήτων, επικίνδυνων και τοξικών: Aμίαντος (Aμίαντου) & Mετασχηματιστών που περιέχουν PCB’s, Clophen & Askarel, καθώς και μελέτη και διαχείριση πετρελαιοειδών καταλοίπων.

Το τμήμα της SUK “διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων” αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή τεχνογνωσία σε περιβαλλοντικά προβλήματα. Εστιάζεται ειδικά σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων που χαρακτηρίζονται ως “επικίνδυνα” σύμφωνα με τη λίστα της κοινοτικής νομοθεσίας.

Eγκαταστάσεις Παραγωγού αποβλήτων

 • Ταυτοποίηση με αναφορά στα είδη και στις ποσότητες.
 • Συλλογή δειγμάτων και χημική ανάλυση. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δείγματος & κατάστρωση σχεδίου εργασίας.
 • Επεξεργασία (τροποποίηση ιδιοτήτων αποβλήτου) και ανασυσκευασία (μεταγγίσεις) σε συσκευασίες πιστοποιημένες κατά UN.
 • Καθαρισμός & αποκατάσταση του ρυπασμένου χώρου.
 • Σήμανση των αποβλήτων με προδιαγραφές UN.
 • Φόρτωση, Στοίβαξη καθώς και στερέωση/ασφάλιση των συσκευασμένων αποβλήτων.
 • Προετοιμασία για μεταφορά και έκδοση Δελτίου Αποστολής από τον Παραγωγό των αποβλήτων το οποίο πιστοποιεί ότι είμαστε αποκλειστικός υπεύθυνος για την περαιτέρω διαχείριση τους.

Μεταφορά στο εξωτερικό & οριστική διάθεση

 • Έκδοση Αδειών Διαχείρισης Επικίνδυνων αποβλήτων.
 • Διεκπεραίωση και οργάνωση μεταφορών εσωτερικού και διασυνοριακής μεταφοράς με βάση τους κανονισμούς ADR
 • Μετά την οριστική διάθεση έκδοση πιστοποιητικού (Certificate of Disposal) από αδειοδοτημένες και αρμόδιες εγκαταστάσεις στο εξωτερικό.
Switch The Language

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ιάσονος 14, Π. Φάληρο 17564

  ΤΗΛ

  +30 210-9719180

  FAX

  +30 210-9718358

  EMAIL

  info@suk.gr