Διαχείριση Αμίαντου

Τεχνική περιγραφή εργασιών, μέσων και μέτρων ασφαλείας εργασιών αποξήλωσης αμιαντοτσιμέντου

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και συνεχής ροή των εργασιών χωρίς κίνδυνο ατυχημάτων, και η υγιεινή και η ασφάλεια των εμπλεκομένων συνεργείων

Στα εν λόγω έργα τα προϊόντα αμιάντου (αμιαντοτσιμέντου) περιέχουν αμίαντο σε ποσοστό 10-15%, οι ίνες του οποίου είναι συνεκτικά δεμένες με το αδρανές υλικό. Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκονται θα ακολουθηθεί η «στεγνή» μέθοδος απομάκρυνσης του αμίαντου (Dry Asbestos Removal Methods ) με τον συνεχή όμως ψεκασμό των πλακών στα σημεία σύνδεσης με μείγμα PVA – Νερού ώστε τα επίπεδα των ινών να είναι σχεδόν μηδενικά

 1. Προετοιμασία χώρου εργασίας

  Πριν την έναρξη των εργασιών θα προετοιμαστεί κατάλληλα ο χώρος που θα εκτελεσθούν οι εργασίες από ειδικό συνεργείο της SUΚ:

  • Για τις εργασίες σε ύψος θα τοποθετηθούν τα κατάλληλα ικριώματα  και οι εργαζόμενοι να φέρουν μέσα προστασίας από πτώσεις ( ζώνη ολόσωμη και ανακόπτη πτώσεως).
  • Οι χώροι γύρω από τα σημεία, που θα εκτελούνται εργασίες καθαίρεσης αμιαντοτσιμέντου θα  αποκλειστούν ώστε να μην επιτρέπεται   η  πρόσβαση σε αυτούς από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Ο αποκλεισμός αυτός θα επιτευχθεί με προειδοποιητικές ταινίες   και πινακίδες.

 2. Διαδικασία εκτέλεσης εργασιών

  Οι  ελάχιστες απαιτήσεις για την εκτέλεση των εργασιών καθαίρεσης θα είναι οι εξής:
  •    Τα φύλλα αμιαντοτσιμέντου θα αποξηλώνονται από το στέγαστρο ακέραια, χωρίς να σπάζονται.
  •    Εάν για τη σύνδεση των  φύλλων έχουν χρησιμοποιηθεί συνδετήρες   πριν  την απομάκρυνση τους πρέπει το σημείο να υγρανθεί με πολυβυλινική  αλκοόλη (ΡVΑ) ώστε να δεσμευθεί οποιαδήποτε μρρφή σκόνης δημιουργηθεί, κατά την εκτέλεση των εργασιών.
  •    Εάν για    τη    σύνδεση    των    φύλλων    έχουν    χρησιμοποιηθεί παξιμαδόβιδες πριν την απομάκρυνση τους πρέπει το σημείο να υγρανθεί  με  πολυβυλινική  αλκοόλη   (ΡVΑ)   ώστε  να  δεσμευθεί οποιαδήποτε μορφή σκόνης δημιουργηθεί.   Θα   χρησιμοποιηθεί κόφτης   για   να    κοπούν τα μπουλόνια    και   αυτά   θα  πρέπει   να απομακρυνθούν πολύ προσεκτικά.
  •    Στα σημεία  που θα αφαιρεθούν οι συνδετήρες ή τα μπουλόνια πρέπει να καθαρισθούν άμεσα με υγρά πανιά.
  •    Τα φύλλα αμιαντοτσιμέντου που θα καθαιρεθούν θα τοποθετηθούν με προσοχή πάνω σε φύλλα πολυαιθυλενίου (με τις απαιτούμενες προδιαγραφές) και θα τυλιχθούν δύο φορές.  Θα κολληθούν με ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία   και   θα  τοποθετηθεί  πάνω  τους  η  απαραίτητη   σήμανση (αυτοκόλλητες ετικέτες προειδοποίησης για παρουσία αμιάντου).
  •    Τα συσκευασμένα φύλλα αμιαντοτσιμέντου που θα συσκευάζονται αεροστεγώς σε φύλλα ενισχυμένου πολυαιθυλενίου θα τοποθετηθούν σε ειδικές παλέτες.
  •    Ο καθαρισμός του χώρου εργασίας μετά το πέρας των εργασιών καθαίρεσης θα γίνει με χρήση υγρών πανιών. Τα προϊόντα καθαρισμού θα να συλλεχθούν σε σακούλες πολυαιθυλενίου ειδικές για απορρίμματα αμιάντου, που φέρουν την κατάλληλη σήμανση.

 3. Σήμανση

  Ο χώρος εργασίας γενικά θ’ αποκλεισθεί περιμετρικά με ταινία σήμανσης και σε απόσταση και θ’ αναρτηθούν προειδοποιητικές πινακίδες.

  Διεθνής προειδοποιητική πινακίδα για αμίαντο

  Η σήμανση στα Ελληνικά θα δηλώνει:
  ‘’ΑΜΙΑΝΤΟΣ’’
  ‘’ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΘΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ’’
  ‘’Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΣΚΟΝΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ’’
  Κανένας δεν θα έχει πρόσβαση στον χώρο αυτό πλην των εργαζομένων στην αποξήλωση.

Τα μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων θα είναι τα εξής:

 1. 1
  Μέσα Ατομικής Προστασίας

  Η SUΚ  θα φροντίσει για τα μέσα ατομικής προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών.
  Τα μέσα ατομικής προστασίας για την εκτέλεση των εργασιών θα είναι:
  •    Φόρμα μιας χρήσεως τύπου TYVEC ολόσωμη με κουκούλα
  •    Φιλτρόμασκα μιας χρήσης με φίλτρο τύπου FF P3
  •    Γάντια
  •    Κράνος ασφαλείας
  •    Υποδήματα ασφαλείας
  Επίσης όταν οι εργασίες εκτελούνται σε ύψος, οι εργαζόμενοι θα φέρουν ολόσωμες ζώνες προστασίας από πτώσεις με ανακόπτη προστασίας.

 2. 2
  Ο εξοπλισμός πρώτης ανάγκης

  Ο εξοπλισμός πρώτης ανάγκης θα διατηρείται έτοιμος για χρήση ανά πάσα στιγμή και θα συντηρείται και θα ελέγχεται σωστά σύμφωνα με τις προδιαγραφές ανά τακτά χρονικά διαστήματα και περιλαμβάνει  :

  •    Ισχυρή απορροφητική μηχανή με ενσωματωμένο απόλυτο φίλτρο ΗΕΡΑ
  •    Μάσκα αναπνοής προσώπου και φίλτρα για προστασία από ίνες αμιάντου
  •    Μαλακές απορροφητικές πετσέτες.
  •    Σάκους απορριμμάτων από ΡΕ.
  •    Εργαλεία κοπής, κλειδιά, ηλεκτρικές αντλίες, ιμάντες κλπ.
  •    Πυροσβεστικές συσκευές (πυροσβεστήρες).
  •    Κουτί πρώτων βοηθειών.
  •    Φιάλες με καθαρό νερό.
  •    Ψεκαστήρες με μείγμα PVA – Νερού

  Το προσωπικό της SUΚ  που παίρνει μέρος σε εργασίες καθαίρεσης αμιάντου είναι άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο να αντιμετωπίσει οποιουσδήποτε κινδύνους παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.
  Οι εργασίες αυτές αφορούν υλικά αμιαντοτσιμέντου και OXI εύθρυπτου αμιάντου που σημαίνει ότι έχουμε μικρό ποσοστό περιεκτικότητας ινών αμιάντου (περίπου 15%) που εμπεριέχονται στο υλικό των πλακών και οι οποίες ίνες είναι δεσμευμένες στο τσιμέντο.

  Τα ποσά των ινών  που ενδέχεται να απελευθερωθούν γενικά κατά την διάρκεια των εργασιών, ακόμη και στη χειρότερη περίπτωση, θα είναι πολύ μικρά επειδή θα γίνει προσπάθεια μη χρησιμοποίησης εργαλείων κοπής. Δεδομένου μάλιστα, ότι θα ληφθούν και τα π.α μέτρα για την προστασία των εργαζομένων κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο κίνδυνος να διαρρεύσουν ίνες και γενικά να προκληθεί ατύχημα  είναι σχεδόν απίθανος.

 3. 3
  Καθαρισμοί χώρου

  Μετά το πέρα των εργασιών καθαίρεσης γίνεται περισυλλογή με τα χέρια και με χρήση απορροφητικής σκούπας τυχόν κομματιών αμιαντόφυλλων, που δημιουργήθηκαν από την καθαίρεση.
  Τα πολύ μικρά κομμάτια από τα αποξηλωμένα αμιαντόφυλλα θα τοποθετηθούν σε ειδικούς σάκους ενώ τυχόν μεγαλύτερα τμήματα θα τυλιχτούν με φύλλα πολυαιθυλενίου.

 4. 4
  Πιστοποίηση καθαρισμού στο χώρο εργασίας

  Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνουν δειγματοληψίες για την τελική μέτρηση καθώς και  εργαστηριακή ανάλυση και  έκδοση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων από πιστοποιημένο κατά EN ISO 17025 εργαστήριο.

 5. 5
  Διάθεση αποβλήτων που προέκυψαν από τις εργασίες αποξήλωσης

  Με το πέρας των εργασιών αποξήλωσης και συσκευασίας των στοιχείων αμιαντοτσιμέντου, τα εν λόγω απόβλητα θα τοποθετηθούν συσκευασμένα στον κατάλληλο χώρο που έχει οριστεί από την SUΚ  και στο τέλος θα τοποθετηθούν σε ειδικά ADR οχήματα για να αποσταλούν στη συνέχεια σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  Η SUΚ θα εκδώσει και αντίστοιχο πιστοποιητικό με το οποίο θα αποδεικνύεται η ασφαλής διαχείριση και η εξάλειψη του συγκεκριμένου φορτίου, απολύτως σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

 6. 6
  Εξοπλισμός για εργασίες αμιάντου

  1. Μονάδα Αρνητικής Πίεσης  με μηχανισμό αναρρόφησης σκόνης- αέρα με φυγόκεντρο ανεμιστήρα και διακόπτη τριών ταχυτήτων με δυνατότητα ρύθμισης της παροχής αέρα σε 400 m3/h,  2.500 m3/h και 4.000 m3/h με ροόμετρο, μανόμετρο και φίλτρο HEPA. (NPU 4000 Compact 230 Volts air filtration unit)
  2.Μονάδα Απορρύπανσης Τριών Περιοχών (Multi system flat pack 1M Modular Shower EH47)
  3.Μονάδα αρνητικής πίεσης που ανανεώνει τουλάχιστον 30 φορές την ώρα τον αέρα στη βρώμικη περιοχή, που επικοινωνεί με το χώρο εργασίας.( NPU 500 Compact 230 Volts air filtration unit)
  4.Σύστημα διαχείρισης και διύλισης ζεστού νερού στην περιοχή καταιονισμού, όπου διεξάγεται ο ατομικός καθαρισμός των εργαζομένων. (WMS 125 230 Volts double heater water management unit)
  5. Μονάδα έγχυσης με σύστημα πολλαπλών βελόνων (Wetstrip Injection System 230 Volts with pump < 3,4bar.)
  6. Μονάδα δημιουργίας καπνού (Smoke machine unit Antariz 1000 II)
  7. Μία σκούπα κενού CFM 127/100 και δύο σκούπες κενού Bosch Ga S25 professional  με φίλτρο τύπου ΗΕΡΑ ( απόδοσης 99,995%).
  8. Σκούπα κενού Electrolux με ΗΕΡΑ Η12 washable filter για καθάρισμα σε υγρές επιφάνειες.
  9. Hλεκτροκίνητες με μπαταρία συσκευές παροχής αέρα SCOTT PROFLOW SC.
  10. Ηλεκτρονικό μηχάνημα καταγραφής ινών αμιάντου Fibrecheck FC3

Η εκτέλεση των εργασιών φόρτωσης και διασυνοριακής μεταφοράς αμιάντου αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα:

 1. 1
  Συσκευασία αποβλήτων

  Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, για την διασυνοριακή μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά του αμιαντοτσιμέντου, η συσκευασία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά UN. Για το λόγο αυτό, τα απόβλητα αμιαντοτσιμέντου συσκευάζονται σε ειδικούς μεγάσακκους πιστοποιημένους κατά UN.

 2. 2
  Φόρτωση σε ADR φορτηγά

  Η φόρτωση των αποβλήτων που βρίσκονται πλέον στις πιστοποιημένες συσκευασίες τους, θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού και σε συνεννόηση με τον οδηγό του εκάστοτε οχήματος. Η φόρτωση θα γίνεται με την χρήση γερανοφόρου (παπαγάλος) και περονοφόρου (κλάρκ) οχήματος.
  Μετά την φόρτωση τους επί του επικαθήμενου, οι συσκευασίες σημαίνονται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία ADR.

 3. 3
  Συμπλήρωση Εγγράφων

  Μετά το τέλος της φόρτωσης, συμπληρώνονται τα σχετικά Έντυπα Αναγνώρισης του ΥΠΕΚΑ, τα δελτία αποστολής για το φορτίο και τα έγγραφα διασυνοριακής μεταφοράς (Movement Document). Τα έγγραφα αναπαράγονται όλα σε τρία πρωτότυπα σφραγισμένα αντίτυπα για χρήση από Κύριο του έργου, τον οδηγό του οχήματος και τον Ανάδοχο του έργου.

 4. 4
  Έκδοση Βεβαίωσης Οριστικής Διάθεσης

  Τέλος, αφού το αδειοδοτημένο φορτηγό φτάσει στον τελικό του προορισμό, δηλαδή τον αντίστοιχο νόμιμο αποδέκτη της ευρωπαϊκής ένωσης, τα απόβλητα διατίθενται και ο Ανάδοχος παραδίδει την Βεβαίωση Οριστικής Διάθεσης των Αποβλήτων και τα συνοδευτικά έγγραφα.

Switch The Language

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ιάσονος 14, Π. Φάληρο 17564

  ΤΗΛ

  +30 210-9719180

  FAX

  +30 210-9718358

  EMAIL

  info@suk.gr