Αφαίρεση και διαχείριση αμιάντου

3

Η SUK διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία και έχει εκτελέσει δεκάδες έργα αφαίρεσης και διαχείρισης αμιάντου, πολλά εκ των οποίων μεγάλης δυσκολίας και ιδιαίτερων απαιτήσεων. Διαθέτοντας εξειδικευμένο προσωπικό και έμπειρους μηχανικούς, η εταιρεία αναλαμβάνει την ασφαλή αποξήλωση και την διαχείριση αμιαντούχων υλικών κάθε μορφής και σε όλες τις εφαρμογές και τα σημεία που μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί.

Ενδεικτικά οι εργασίες περιλαμβάνουν:

 • Σύνταξη, υποβολή και έγκριση σχεδίου εκτέλεσης εργασιών από την αρμόδια Περιφέρεια.
 • Αποξήλωση των αμιαντούχων υλικών από ειδικά πιστοποιημένο προσωπικό σύμφωνα με τα μέτρα ασφαλείας και τους κανόνες που διέπουν τον αμίαντο.
 • Απορρύπανση χώρων με διεξαγωγή τελικών μετρήσεων που να αποδεικνύουν ότι είναι κάτω του ορίου σύμφωνα με τη νομοθεσία και ότι ο χώρος είναι καθαρός από αμίαντο.
 • Έκδοση του Πιστοποιητικού Καθαρότητας του χώρου από ειδικό πιστοποιημένο φορέα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2005, που αποδεικνύει την καθαρότητα του χώρου από ίνες αμιάντου και την ασφαλή διαχείριση των στοιχείων αμιάντου μετά το πέρας των εργασιών αποξήλωσης.
 • Έκδοση του Εντύπου Αναγνώρισης από το Υ.ΠΕΡ.ΕΝ.
 • Σήμανση και συσκευασία των αποξηλωθέντων στοιχείων αμιάντου.
 • Φόρτωση και διασυνοριακή μεταφορά των συσκευασμένων στοιχείων αμιαντοτσιμέντου με ειδικά οχήματα κατά ADR.
 • Οριστική διάθεσή τους σε νόμιμο αποδέκτη του εξωτερικού.
 • Έκδοση του Πιστοποιητικού Οριστικής Διάθεσης.
afairesi-diaxeirisi-amiantou
Switch The Language

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ιάσονος 14, Π. Φάληρο 17564

  ΤΗΛ

  +30 210-9719180

  FAX

  +30 210-9718358

  EMAIL

  info@suk.gr