Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

Με δεδομένο τα αποτελέσματα των αναλύσεων και του μακροσκοπικού ελέγχου και διαχωρισμού όλου του όγκου των αποβλήτων μέσα στο γήπεδο, συντάσσεται πίνακας με ενδεικτική ογκομέτρηση των αποβλήτων που θα καταχτούν ως επικίνδυνα και μη.

Επίσης οι προαναφερόμενες εργασίες και η επεξεργασία των  στοιχειών της  μελέτης που έχει προηγηθεί, μας δίνει την δυνατότητα εντοπισμού της πηγής και του είδους του ρύπου που ενδεχόμενα να είχε προκαλέσει ρύπανση. Τέλος όλο το γήπεδο θα απεικονιστεί σε ισορρυπαντικές καμπύλες του εδάφους – υπεδάφους  του.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται:

 • Τα πρωτοκόλλα αναλύσεων με τα αποτελεσμάτων, η ταυτοποίηση αποβλήτων ως επικινδύνων η μη καθώς και η αξιολόγηση τυχόν ρύπανσης ή μη του υπεδάφους ( δεδομένο μελέτης )
 • Τοπογραφικό διάγραμμα – κάναβος σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 με τα σημεία που υπάρχουν αποθέσεις αποβλήτων καθώς και οι θέσεις που έγιναν οι δειγματοληψίες εδάφους- υπεδάφους. ( δεδομένο μελέτης )
 • Τοπογραφικό διάγραμμα – κάναβος σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 με απεικόνιση του ρυπασμένου χώρου μέσω ισορρυπαντικών καμπυλών, με τις ταυτοποιημένες κατηγορίες Ε.Α.
 • Προτάσεις μεθόδων αποκατάστασης του γηπέδου σε συνδυασμό με εκτιμώμενο κόστος κάθε μεθόδου
 • Διενέργεια δειγματοληψιών/αναλύσεων
 • Χαρακτηρισμός και σήμανση των σωρών αποβλήτων βάσει των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των δειγματοληψιών σε αδρανή , μη επικίνδυνα, επικίνδυνα.
 • Υπολογισμός ποσότητας και ειδικού βάρους αποβλήτων.
 • Συλλογή και Mεταφορά των αδρανών σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο.
 • Συλλογή, Mεταφορά και Διαχείριση των μη επικινδύνων αποβλήτων
 • Συλλογή, Μεταφορά και Διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων
 • Λήψη Μέτρων και μεθόδων πυροπροστασίας και ασφάλειας εργασίας
Switch The Language

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ιάσονος 14, Π. Φάληρο 17564

  ΤΗΛ

  +30 210-9719180

  FAX

  +30 210-9718358

  EMAIL

  info@suk.gr