ΑΔΕΙΕΣ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Άδειες

1

Πανελλαδική Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων

2

Άδεια ΕΑΚ (Επιχείρησης Αφαίρεσης Κατεδάφισης Αμιάντου)

3

Αποδεικτικό Εγγραφής Επιχείρησης στο ΗΜΑ

4

Certificate of membership ARCA

5

Πιστοποιητικό εγγεγραμμένου μέλους στο ΕΒΕΑ

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία αποδίδει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή ορθής πολιτικής για την ποιότητα, το περιβάλλον, την ασφάλεια και την υγιεινή της εργασίας.

Η Πολιτική Ποιότητας της SUK, είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του ΕΝ ISO 9001 : 2015, αποτελεί δε τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, οι οποίοι είναι:
•  Παροχή στον πελάτη υπηρεσιών εξειδικευμένης τεχνογνωσίας.
•  Διατήρηση υψηλού επιπέδου αποδοτικότητας στην διαχείριση των έργων που αναλαμβάνει

Η εταιρεία αναγνωρίζει την μεγάλη σημασία που έχει η προστασία του περιβάλλοντος. Στη κατεύθυνση αυτή έχει θέσει σε λειτουργία ένα καταγεγραμμένο σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνο με τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΝ ISO 14001 : 2015, έτσι ώστε οι υπηρεσίες που παρέχει, να γίνουν φιλικότερες προς το περιβάλλον ενώ φροντίζει πάντα να λειτουργεί σε συμφωνία με την υπάρχουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Προκειμένου η SUK να επιτύχει και διατηρήσει την πολιτική της για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, εφαρμόζει το πρότυπο BS OHSAS 18001:2007/OHSAS18001:2017 για να εξασφαλίζει την άρτια εκτέλεση όλων των εργασιών με τις καλύτερες απαιτήσεις σε ποιότητα και χρόνο, χωρίς ατύχημα ή περιστατικό που θα βλάψει την ανθρώπινη υγεία. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι μέλημα όλων όσων συμμετέχουν στις δραστηριότητες της εταιρείας και εξαρτάται πάνω από όλα από εμάς τους ίδιους.
Οι παραπάνω δεσμεύσεις της SUK ανασκοπούνται σε ετήσια βάση, είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, έχουν γνωστοποιηθεί και έχουν κατανοηθεί από όλο το προσωπικό της εταιρείας και των Συνεργατών της.

Switch The Language

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ιάσονος 14, Π. Φάληρο 17564

  ΤΗΛ

  +30 210-9719180

  FAX

  +30 210-9718358

  EMAIL

  info@suk.gr