Επικοινωνία
Προφίλ Εταιρείας
   
Ποιότητα, Περιβάλλον, Ασφάλεια & Υγιεινή της Εργασίας
   
Θέσεις εργασίας
Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων
  Αμίαντος - Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων
  Μελέτη και Κατασκευή Εργων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων & Ιλύων
  Χημικοί Καθαρισμοί Ατμολεβητών & Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
  Mελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)
Απορρύπανση εδαφών
  Μολυσμένες περιοχές
  Τοξικές ουσίες
  Περισσότερα
Διαχείριση Αμιάντου
  Διασυνοριακή μεταφορά αμιάντου
Εκτελεσμένα Εργα
Reference List
Ερευνα και Ανάπτυξη στη SUK
Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων
  Μονάδα Εξάτμισης Αποβλήτων τύπου LE
  Μονάδα Φυσικοχημικής Επεξεργασίας Αποβλήτων τύπου SOM (ΣΦΕΑ)
 
SUK
Ιάσωνος 14 Π. Φάληρο, 17564
Τηλ. +30 210-9719180 Fax: +30 210-9718358
E-mail: info@suk.gr

Όνομα:
Επώνυμο:
E-mail:
Τηλέφωνο:
Σχόλια: